Werk beleef je!

Veelgestelde vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen kunt u hier vinden.

Jazeker, door de werving en selectie door ons uit te laten voeren bespaart u niet alleen tijd, maar geeft u ook extra flexibiliteit. Als wij een passende kandidaat voor u vinden, kunt u hem of haar eerst een aantal maanden inlenen op uitzendbasis. Zo hebben flexwerker en opdrachtgever de tijd om vast te stellen of het klikt.

Is uw voorkeur om de flexwerker direct zelf een contract te bieden? Ook dat is mogelijk, in dat geval wordt er een werving en selectie-vergoeding in rekening gebracht.

De opdrachtgever wordt volgens de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als werkgever. Hiermee is de opdrachtgever tegenover de flexwerker en Stadion Uitzenden verantwoordelijk voor het nakomen van deze wet. Ook vallen hier de samenhangende regelgeving, voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen onder. Zowel Stadion Uitzenden als de opdrachtgever geven de flexwerker actieve voorlichting met betrekking tot regelgeving en binnen de organisatie gehanteerde Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Een uitgebreide uitleg over aansprakelijkheid staat omschreven in de Algemene Voorwaarden van Stadion Uitzenden.

Arbeidsomstandigheden, ook wel ‘arbo’ genoemd, zijn de omstandigheden waaronder werknemers hun werk verrichten in termen van veiligheid, gezondheid en welzijn. De arborisico’s worden in overleg met de Interne Arbodienst vastgelegd in de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

In de Arbeidsomstandighedenwet en de bijbehorende besluiten staan de regels voor werkgever en werknemer over arbeidsomstandigheden. Voor bepaalde voorzieningen die leiden tot betere omstandigheden kan de werkgever subsidie aanvragen.