Ga naar hoofdinhoud

Het maakt niet uit wie u bent of wat uw achtergrond is: wij versterken uw loopbaan. Dit begint als u bij ons binnenloopt (in het echt of online) en duurt tot aan het afscheid, op weg naar een volgende stap in uw loopbaan. Wij zijn er voor u met zorg- vuldige en gerichte feedback – en altijd met een concreet advies. Zelfs als we u niet aan het werk kunnen helpen, zetten we ons in om u te ondersteunen bij het zetten van een volgende stap in de richting van uw ideale baan. Bijvoorbeeld met praktisch advies over uw cv. Wij beloven u het volgende:

Wij gaan respectvol met u om

■ Wij staan voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt en discrimineren niet. We zijn er voor iedereen die wil werken – maakt niet uit welke afkomst, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur.
■ Wij zoeken passend werk voor u. Werk dat aansluit bij uw kennis, vaardigheden en ambities – en we helpen u als u dit nog niet helemaal scherp hebt.
■ Wij doen wat we beloven. We zijn duidelijk en realistisch over wat we wel of niet voor u kunnen betekenen.

Wij gedragen ons als goede werkgever

■ Wij staan voor goed werkgeverschap. Samen met onze opdrachtgevers zetten wij ons in voor gezonde en veilige werkomstandigheden.
■ Wij denken met u mee over uw toekomst. Afhankelijk van wat u wilt en kunt, steken we energie in uw ontwikkeling.
■ We zijn steeds duidelijk over wat u van ons kan verwachten. Hierop mag u ons aanspreken, bijvoorbeeld volgens een klachten- procedure.

Wij houden ons aan wet- en regelgeving

■ Wij vragen u geen vergoeding voor onze hulp.
■ Wij bieden u arbeidsvoorwaarden volgens wet en cao. U krijgt altijd waar u recht op hebt. Niet alleen als het gaat om salaris, maar ook toeslagen, vakantie en pensioen.
■ Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zo informeren we u altijd vooraf in begrijpelijke taal welke gegevens we verwerken en waarom.

Tot slot: we zijn samen verantwoordelijk voor een goede relatie. Dit betekent dat wij van u verwachten dat u zich gedraagt als goed werknemer. En dat we allebei helder zijn over wat we van elkaar verwachten. We spreken elkaar hierop aan en komen onze afspraken na

Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!