Ga naar hoofdinhoud

Allereerst, wat is pensioen eigenlijk? Vraag een willekeurige voorbijganger “Wat is pensioen? “En het antwoord zal zoiets luiden als “een inkomen voor later” of “de oudedagsvoorziening.”

Pensioen is uitgesteld salaris. Tijdens je werkzame leven krijg je een deel van je salaris direct uitgekeerd, en een deel wordt opzijgezet voor later. Het deel dat opzij wordt gezet voor later noemen we pensioen.

Over het salaris dat wordt uitbetaald aan jou betaal je loonbelasting. Over het pensioen dat je opzijzet voor later betaal je nog geen belasting. Dat doe je pas als het pensioen wordt uitbetaald.

Loonbelasting is een voorheffing voor de inkomstenbelasting. Aan het eind van het jaar doe je aangifte inkomstenbelasting, waarbij je definitieve belasting wordt vastgesteld. Heb je te weinig loonbelasting afgedragen dan moet je bijbetalen, heb je te veel loonbelasting afgedragen, dan krijg je geld terug.

Vanaf 1 juli 2023 geldt de nieuwe pensioenwet. Het basisprincipe van deze wet blijft ongewijzigd: we delen de financiële risico’s en bouwen gezamenlijk ons pensioen op. Toch is het stelsel aangepast om beter aan te sluiten op de hedendaagse arbeidsmarkt. In dit kader introduceert de nieuwe wet enkele specifieke veranderingen:

  1. Het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, is nu gekoppeld aan economische ontwikkelingen.
  2. Het pensioen wordt persoonlijker.
  3. Het pensioen sluit beter aan op het wisselen van loopbanen.

De implementatie van de nieuwe pensioenwet verloopt gefaseerd. De nieuwe voorschriften zijn van kracht sinds 1 juli 2023. Sinds dat moment hebben vakbonden en werkgevers overlegd om overeenstemming te bereiken over de overgang naar de nieuwe regels. Uiterlijk 1 januari 2025 dienen alle sociale partners een transitieplan te hebben, waarin wordt bepaald voor welke regeling ze kiezen en de redenen daarachter. Het plan omvat tevens de stappen voor de overgang van het oude naar het nieuwe systeem.

Maar wat is er verandert per 1 januari 2024?

Voorheen was de leeftijdsgrens voor opname 21 jaar, maar deze is met ingang van 1 januari 2024 aangepast naar 18 jaar. Dat betekent dat iedere werknemer van 18 jaar of ouder deelnemer wordt in de pensioenregeling.

Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!