Ga naar hoofdinhoud

Op 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon voor volwassenen verhoogd naar € 13,68. Voor jongeren onder 21 jaar gelden nieuwe minimum jeugd uurlonen. Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden speciale uurlonen voor de leeftijdsgroep 18 t/m 20 jaar. Voor bbl-leerlingen van 15 t/m 17 jaar en 21 jaar gelden de reguliere jeugdlonen. De details van deze verhoging kunt u vinden in de Staatscourant.

Verhoging cao-beloning allocatiegroep

De verhoging van het minimumloon heeft ook invloed op de cao-beloningen voor de allocatiegroep. Vanaf 1 juli 2024 worden de beginuurlonen aangepast. Voor de functiegroepen 1, 2 en 3 is het uurloon gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon (€ 13,68). Voor functiegroepen 4, 5 en 6 wordt het uurloon met 3,09% verhoogd. De nieuwe lonen per uur zien er als volgt uit:

Verhoging feitelijke uurlonen van uitzendkrachten onder de cao-beloning allocatiegroep

Ook het werkelijke uurloon van uitzendkrachten onder de cao-beloning allocatiegroep moet per 1 juli 2024 met 3,09% omhoog. Als deze verhoging samenvalt met een periodieke verhoging, wordt eerst het uurloon verhoogd en daarna de periodieke verhoging toegepast. Voor uitzendkrachten van 15 t/m 20 jaar kunnen de percentages van het wettelijk minimumjeugdloon worden gebruikt. Deze percentages kunt u ook in de Staatscourant vinden. Het percentage wordt bepaald op basis van de leeftijd die de werknemer in dat jaar bereikt.

Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!