Ga naar hoofdinhoud
Nieuws werknemers

WETSVOORSTEL ‘WET ARBEIDSMARKT IN BALANS’ ZONDER GROTE AANPASSINGEN AANGENOMEN DOOR DE TWEEDE KAMER

Door 11 februari 2019december 7th, 2021Geen reactie's

Onlangs vond het Kamerdebat betreffende het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans plaats. Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer met het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans ingestemd. Het voorstel moet nu nog worden besproken in de Eerste Kamer.

 

Het wetsvoorstel bevat
arbeidsrechtelijke aanpassingen op onder meer de
volgende terreinen:

 

 • Ontslaggronden voor werknemers
  Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond.
 • Hoogte transitievergoeding
  Vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding, ook gedurende de proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar.
 • Ketenbepaling van opeenvolgende flexibele contracten
  De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogenaamde ketenbepaling, wordt aangepast. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt verruimd naar drie jaar. Het wordt ook mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Proeftijd
  De mogelijkheid om eenmalig een proeftijd van vijf maanden af te spreken wanneer direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt overeengekomen, is uit het wetsvoorstel gehaald. Dat betekent dat de maximale proeftijd twee maanden blijft.
 • Payrolling
  Het was al bekend dat een payrollwerknemer recht krijgt op een ‘adequaat pensioen’. Wat onder ‘adequaat’ wordt verstaan, moet nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Wel is al duidelijk dat het adequate pensioen op twee manieren kan worden gerealiseerd: (i) door de payrollwerknemers deel te laten nemen aan de pensioenregeling die de opdrachtgever toepast voor vergelijkbare werknemers of (ii) door het afdragen door de payrollwerkgever van ten minste de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland, waarbij geen wachttijd mag gelden. Voor de AMvB zal naar verwachting deze week een internetconsultatie worden geopend. Daarna zal de Tweede Kamer deze maand over de AMvB spreken.
 • Premiedifferentiatie
  Er komt een uitzondering op de hoge WW-premie voor jongeren tot 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week werken.
 • Oproepcontracten
  Er komt een uitzondering voor seizoensgebonden werk op grond van natuurlijke of klimatologische omstandigheden. Bij cao kan worden bepaald dat de verplichtingen om bij wijziging van de arbeidstijden loon te betalen en om na twaalf maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden niet gelden. Hetzelfde geldt voor de oproeptermijn waarbij de werknemer niet verplicht is om gehoor te geven aan de oproep om arbeid te verrichten.

 

Het wetsvoorstel wordt nu voor
behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd. Het verdere verloop van de
parlementaire behandeling is afhankelijk van de uitkomst van de Provinciale
Statenverkiezingen (op 20 maart a.s.). Dan zal duidelijk worden of het
kabinet haar meerderheid in de Eerste Kamer weet te behouden. Het kabinet
heeft tot de Eerste Kamerverkiezingen (op 27 mei a.s.) tijd om het
wetsvoorstel door de huidige Eerste Kamer te laten beoordelen.

 

Wil jij meer weten over WAB
wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor je bedrijf? N­­­­eem dan
contact op met een van onze vestigingen bij jou in de buurt. Wij helpen je
graag verder.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!