Ga naar hoofdinhoud

Bedrijfseigenregeling

Middels onderstaande formulier levert u gemakkelijk en snel alle informatie aan die wij nodig hebben om de juiste documentatie voor uw bedrijf te kunnen opstellen. Indien een van de elementen niet van toepassing is, gelieve n.v.t. in te vullen.

  0. Algemene gegevens invuller

  1. Algemene gegevens onderneming

  2. Van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden

  Valt uw onderneming onder een cao?

  Zo nee. Is er een arbeidsvoorwaardenregeling, indelingsmethodiek, functie- en/of loongebouw van toepassing?

  3. Functienamen uitzendkracht

  Loon per functienaam

  4. Elementen uit de inlenersbeloning

  ADV

  Is er binnen uw onderneming sprake van arbeidsduurverkorting (in de vorm van doorbetaald verlof)?

  Is de waarde van ADV in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling vastgelegd?

  Toeslagen

  Wordt er binnen uw onderneming gewerkt onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage/hoge temperaturen, met gevaarlijke stoffen of vuil werk)?

  Is er binnen uw onderneming sprake van een vergoeding voor reisuren en/of reistijd?

  Verhogingen

  Wanneer wordt er binnen uw onderneming een loonsverhoging toegepast?

  Hoe en wanneer ontvangen uw medewerkers een periodiek?

  Eenmalige uitkeringen

  Is er binnen uw onderneming sprake van eenmalige uitkeringen?

  Thuiswerkvergoeding

  Is er binnen uw onderneming sprake van thuiswerkvergoeding?

  Vaste eindejaarsuitkering

  Is er binnen uw onderneming sprake van een vaste eindejaarsuiterking?

  Overige kostenvergoeding

  Is er binnen uw onderneming sprake van overige kostenvergoedingen?

  Rechtens geldende beloning

  Past uw bedrijf voor uw medewerkers arbeidsvoorwaarden toe die gunstiger zijn met betrekking tot de beschreven loonelementen dan de cao waar uw onderneming onder valt?

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Stadion Uitzenden en verklaar hierbij alle antwoorden naar waarheid te hebben ingevuld.

  Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!