Ga naar hoofdinhoud

De juiste medewerker op het juiste moment, op de juiste plaats. Dat is waar wij ons voor inzetten – en dat is een vak. Om dit te kunnen waarmaken, anticiperen we op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, spreken we doorlopend kandidaten en leren we uw organisatie goed kennen. Zo kunnen we adviseren bij het ontstaan en openstellen van vacatures en daarna bij de werving en selectie van geschikte kandidaten. Als onze werkenden aan de slag gaan, blijven we nauw betrokken. Veel van onze leden doen daarnaast ook meer om u grip te laten krijgen op uw totale personele inzet. Denk aan (digitale) ondersteuning bij flexibel plannen of werkdrukanalyses om uw productiviteit op een verantwoorde manier te verbeteren. Wij beloven u het volgende:

Wij kennen uw bedrijf en sector

■ Wij verdiepen ons in uw organisatie en sector. Hierdoor hebben wij zicht op uw personele vraag en capaciteitsbehoefte. We snappen wie of wat u nodig hebt en weten wie er beschikbaar zijn in de markt. Hierdoor kunnen we ook in een schaarse arbeidsmarkt helpen om het werk passend te maken voor kandidaten die wél beschikbaar zijn.
■ Wij kennen onze werkenden. Als we voor u op zoek gaan naar een geschikte kandidaat, weten we zo wie er past op de functie en binnen uw organisatie.
■ Wij zetten ons in voor de juiste persoon op de juiste plaats, op het juiste moment. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze werkenden de kwalificaties en vaardigheden hebben die we hebben afgesproken.

Wij staan voor goed werkgeverschap

■ Wij staan voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen moet mee kunnen doen en zichzelf kunnen zijn.
■ Wij werken daarom ook niet mee aan discriminatie. Voor ons is iedereen gelijkwaardig, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. Hier handelen we naar. ■ Wij concurreren niet op arbeidsvoorwaarden. Wij betalen onze werkenden op tijd, waarbij we ons houden aan arbeidsvoorwaarden conform wet- en regelgeving, cao en inlenersbeloning. Wij werken niet mee aan stakingsbreking.
■ Wij laten ons extern controleren. De ABU is niet alleen een vereniging maar ook een kwaliteitskeurmerk. Leden worden twee keer per jaar gecontroleerd op naleving van regels en procedures.

Wij zijn transparant in ons handelen

■ Wij zijn helder en transparant over onze dienstverlening. U weet wat u van ons mag verwachten en welke kosten daarbij horen. Hierover informeren we u op tijd.
■ Wij scheppen realistische verwachtingen. Dit doen we bijvoorbeeld door vooraf helder te zijn over de slagingskans voor de invulling van uw vacatures.
■ Wij reageren snel. Wat er ook aan de hand is: u kunt erop vertrouwen dat we snel en adequaat reageren.

Tot slot: wij staan voor goed werkgeverschap. Daar hebben we u bij nodig. We verwachten van u dat u zich gedraagt als goed opdrachtgever. En dat u, net als wij, goed voor onze werkenden zorgt waaronder een veilige en gezonde werkomgeving.

Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!