Ga naar hoofdinhoud

In de ABU CAO voor uitzendkrachten staan verschillende wijzigingen per 1 juli op de planning. Weten wat dit voor jou betekent als werkgever? Hieronder vind je alle wijzigingen op een rij.

 

Geen einde arbeidsovereenkomst bij ziekte in fase A

Met ingang van 1 juli 2023 eindigt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer automatisch bij arbeidsongeschiktheid van een uitzendkracht. Ook kan de inlener de opdracht niet meer beëindigen als de uitzendkracht ziek is. De medewerker blijft bij ziekte dus in dienst tot de overeengekomen einddatum

Wachtdagcompesantie fase A vervalt

De wachtdagcompensatie in de uitzend-cao vervalt voor alle uitzendcontracten. Alle contractvormen krijgen vanaf juli één ipv twee wachtdagen in geval van ziekte.

Geen wachttijd pensioen

In de uitzendbranche is de wachttijd in de STIPP-pensioenregeling per 1 januari 2022 al teruggebracht van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken. Vanaf 1 juli vervallen dus ook deze 8 weken. Dit betekent dat elke uitzendkracht vanaf de eerste werkdag bij StiPP moet worden aangemeld en direct pensioen opbouwt.

Werkervaring verzilveren

De uitlener zal altijd het arbeidsverleden en de relevante werkervaring moeten gaan vertalen naar periodieken, ook als in de cao van de klant staat dat dat geen verplichting is. Met relevante werkervaring starten bij een nieuwe opdrachtgever met het laagste loon in de schaal mag dus niet meer. Bij terugkeer bij dezelfde inlener of binnen hetzelfde cao-gebied wordt uitgegaan van de eerdere inschaling.

> Vergoeding toeslagen & kosten

De elementen van de inlenersbeloning zijn per 1 juli 2023 uitgebreid met alle (bruto en netto) kostenvergoedingen en toeslagen die de vaste medewerkers van de inlener ook ontvangen.

> Periodieken

Periodieke verhogingen worden toegekend op dezelfde wijze als bij opdrachtgever. Als het toekennen van een periodieke verhoging bij de opdrachtgever afhankelijk is van de beoordeling van de uitzendkracht, dan geldt het volgende: De uitzendkracht krijgt altijd een periodieke verhoging toegekend. Behalve als de uitzendonderneming kan aantonen dat de uitzendkracht een negatieve beoordeling conform de regels en procedures bij de opdrachtgever heeft gekregen.

> Verhoging Wettelijk Minimumloon

Met ingang van 1 juli wordt ook het WML (Wettelijk Minimum Loon) verhoogd met 3,123%.

 

Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!